Lederudvikling

Med udgangspunkt i min egen karriere og 13 års arbejde med udvikling af ledere stiller jeg skarpt på lederrollen om hvordan rollen forvaltes bedst

  • Hvordan skærper du din profil i lederrollen
  • Så skaber du mere personlig gennemslagskraft
  • Redskaber til at tage konflikter og de svære samtaler
  • Optimering og prioritering af  din tid
  • Teknikker til at håndtere den svære balance i forhold til både at lede op og ned

Sæt skub i karrieren

  • Hvordan kommer du videre i din karriere
  • Ny karriere efter de 50 – nye løsninger